Ishami rishinzwe Iteganyagihe

Inshingano: 

. Gutangaza no gukwirakwiza ibipimo by’indangagihe n’iteganyagihe ry’igihe kigufi n’iry’ikirekire ku nyungu z’ibikorwa bigamije iterambere ry’igihugu;

. Kumenyekanisha mbere imiterere y’ikirere idasanzwe ishobora guteza ibiza, gutanga inama n’inyigisho hakoreshejwe itangazamakuru no guha amakuru buri wese ubyifuza;

. Gukurikirana, gusesengura no gutanga inama ku ihinduka ry’ibihe ku Isi;

Social

Meteo on Twitter

Meteo on Facebook